Kontakta oss

Du är även välkommen att ringa oss på: 08-447 12 80.

Tack för ditt intresse i Delegia!

Vi kommer att demonstrera hur Delegias verktyg för att hantera inlämning, bedömning och rapportering av vetenskapliga sammanfattningar, abstracts, fungerar. I vårt abstractssystem kan du hantera inkommande tävlingsbidrag, röstning och bedömning från jury samt ta ut rapporter och statistik och sedan exportera detta från systemet. Abstractslösningen går även att användas i diverse jurysammanhang.

Boka din plats här